CTAD All Volumes and Issues

JOURNAL of MODERN TURKISH HISTORY

VOLUME 10. ISSUE 19. SPRING 2014

Contents

CTAD 2014 Spring Cover

İdris YÜCEL
Editorial

Research Articles

Biray ÇAKMAK, Osmanlı Taşrasında Yönetilme Kaygıları: Karahallı Mülkî Nahiyesi’nin Kuruluşu
Full Text

3

Bengül SALMAN BOLAT, 1930 Kadınlara İntihap (Seçme- Seçilme) Hakkı Verilmesine Yönelik Tutumlar
Full Text

27

Birgül BOZKURT; İbrahim BOZKURT, Türkiye’nin İlk Kadın İl Belediye Başkanı ‘Müfide İlhan’ ve Mersin’deki Çalışmaları
Full Text

  51

Erdem KARACA, 1914 Seçimleri Sürecinde İttihat ve Terakki Partisi’nin Ermenilerle Uzlaşma Çabalarının Osmanlı Basınına Yansıması
Full Text

77

Ercan ÇELEBİ, Millî Mücadele’de Kastamonu
Full Text

105

Muhammet GÜÇLÜ, Milli Mücadele Döneminde Hollandalı Gazeteci George Nypels’in Anadolu İzlenimleri (Aralık 1920-Mart 1921)
Full Text

119

Nermin GÜMÜŞALAN, Maraş Halkevi ve Faaliyetleri
Full Text

  147

Fahri TEMİZYÜREK; Fatma DİNÇER, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihinde Önemli Bir İsim: Kâzım Nami Duru
Full Text

173

Hacettepe Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Beytepe / ANKARA
Tel: 0312 297 68 70 Fax: 0312 299 20 76
For manuscript submission: ctad.editor@gmail.com