CTAD All Volumes and Issues

JOURNAL of MODERN TURKISH HISTORY

VOLUME 11. ISSUE 21. SPRING 2015

Contents

CTAD 2015 Spring Cover

İdris YÜCEL
Editorial

Research Articles

Ümüt AKAGÜNDÜZ, II. Meşrutiyet Yılları Düşünce Dünyamızda Tarih ve Tarih Yazımı Üstüne Bir Değerlendirme
Full Text

3

Nilüfer ERDEM, II. Meşrutiyetin İlanı Sonrası Helenlerin Prens Sabahattin’e Gösterdikleri İlginin Yunan Basınındaki Yansımaları
Full Text

33

Biray ÇAKMAK, Geç Dönem Osmanlı Toplumunda Köylünün Sosyo Ekonomik Durumu: Yönetilen Zümre Olarak Kendi İfadelerine Göre Uşak Köylüsü
Full Text

 59

Engin Çağdaş BULUT, Devletin Taşradaki Eli: Umumi Müfettişlikler
Full Text

83

Ahmet GÜLEN, II. Dünya Savaşı’ndan 27 Mayıs’a İsmet İnönü’nün Söylemlerinde Kemalizm
Full Text

111

Erol EVCİN, Gazi Mustafa Kemal’in Bolu’yu Ziyaretleri
Full Text

137

Arif ILIMAN, Cengiz DÖNMEZ,12 Mart 1971 Muhtırası Sonrasında Kurulan Koalisyonlara Örnek: Birinci ve İkinci Milliyetçi Cephe Hükümetleri
Full Text

163

Mehmet Akif OKUR, The American Geopolitical Interests and Turkey on the Eve of the September 12, 1980 Coup
Full Text

199

Hacettepe Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Beytepe / ANKARA
Tel: 0312 297 68 70 Fax: 0312 299 20 76
For manuscript submission: ctad.editor@gmail.com