CTAD All Volumes and Issues

JOURNAL of MODERN TURKISH HISTORY

VOLUME 8. ISSUE 15. SPRING 2012

Contents

CTAD 2012 Spring Cover

İdris YÜCEL
Editorial

Research Articles

Derviş KILINÇKAYA, Serbest Cumhuriyet Fırkasının Toplumsal Tabanı ve Cumhuriyet Halk Partisi
Full Text

3

Taylan DOĞAN, Rethinking the American Era: A Historical Perspective of Iranian Islamic Revolution and the U.S. Intelligence Community (IC)
Full Text

  19

Sevilay ÖZER, II. Dünya Savaşı Yıllarında Ekim Seferberliği
Full Text

31

İdris YÜCEL, A Missionary Society at the Crossroads: American Missionaries on the eve of the Turkish Republic
Full Text 

51

Nurgün KOÇ, Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Radyo
Full Text

69

Ayten SEZER ARIĞ, Dünden Bugüne İstanbul’daki Misyonerlik Faaliyetleri
Full Text

105

Seyfi YILDIRIM, Cumhuriyet Döneminde Türk-Macar İlişkileri Çerçevesinde İstihdam Edilen Macar Uzmanlar
Full Text

121

Mehmet ÖZDEN, Hariç’ten bir Kadro’cu ve Bir Sol-Kemalizm Örneği: Sadri Etem ve ‘Türk İnkılâbının Karakterleri’
Full Text

151

Hacettepe Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Beytepe / ANKARA
Tel: 0312 297 68 70 Fax: 0312 299 20 76
For manuscript submission: ctad.editor@gmail.com