CTAD All Volumes and Issues

JOURNAL of MODERN TURKISH HISTORY

VOLUME 9. ISSUE 18. FALL 2013

Contents

CTAD 2013 Fall Cover

İdris YÜCEL
Editorial

Research Articles

Selda GÜNER, Irak Sâbiîlerine Dair Bir Asayiş Dosyası (1873-1898)
Full Text

3

Çağla D. TAĞMAT, 1921 Londra Barış Konferansı’nda Yunan Heyeti ve Tezleri
Full Text

29

Hazel KUL, Saltanatın Kaldırılmasının Trabzon Basınına Yansıması
Full Text

  55

Arkan H. MUHAMMAD, Iraklı Kürtlerin Özerklikten De Facto Federalizme Geçiş Aşamaları (1918-2005)
Full Text

79

Sabit DOKUYAN, İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den İstekleri
Full Text

119

Hacettepe Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Beytepe / ANKARA
Tel: 0312 297 68 70 Fax: 0312 299 20 76
For manuscript submission: ctad.editor@gmail.com