CTAD:CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ        ISSN: 1305-1458 E-ISSN: 2147-1592

Uluslararası hakemli bir dergi olarak yayın hayatını sürdüren Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi'nin amacı, dünyadaki gelişmeler ışığında; Türkiye Cumhuriyeti tarihini Osmanlı modernleşme döneminden başlayarak siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik yönleriyle ele alan bilimsel çalışmaları ortaya koymak; bu alanda tartışma zemini oluşturmak ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşmaktır. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi'nde Türkiye'nin jeopolitik konumu ve sahip olduğu zengin tarihi mirasın bir gereği olan coğrafi komşuluk ilişkilerini inceleyen bilimsel çalışmalarla, pek çok farklı disiplinden (sosyoloji, iktisat, siyaset bilim, felsefe, antropoloji, sosyal psikoloji vb.) faydalanılarak eleştirel bir yaklaşımla tarih bilimini inceleyen yazılara yer verilecektir.
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi,

ESCI-Thomson Reuters/Web of Science

EBSCO,

ERIH PLUS,

Historical Abstracts,

Index Islamicus,

Middle Eastern and Central Asian Studies,

MLA (Modern Language Association),

ProQuest,

SCOPUS,

TUBITAK ULAKBIM SBVT

indeksleri tarafından taranmaktadır.

Ana Sayfa
Hacettepe Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
Beytepe- ANKARA 06532 
Tel: 0312 297 68 70 Faks: 0312 299 20 76
E-posta: ctad.editor@gmail.com