Künye

Sahibi

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü adına
M. Derviş KILINÇKAYA

Editörler
İdris YÜCEL & Emre SARAL

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ayten SEZER ARIĞ

Editör Yardımcısı
Çiğdem DUMANLI

İngilizce Dil Editörü 
Özge AKIN

Mizanpaj
Çiğdem DUMANLI

Yayın Kurulu

Ayten Sezer ARIĞ, Hacettepe Üniversitesi
Yasemin DOĞANER, Hacettepe Üniversitesi
Çiğdem DUMANLI, Hacettepe Üniversitesi
Mirzahan EGAMBERDİYEV, Al-Farabi Kazakh National University
Sadık ERDAŞ, Hacettepe Üniversitesi
Benjamin FORTNA, University of Arizona
Ramazan Erhan GÜLLÜ, İstanbul Üniversitesi
Saime Selenga GÖKGÖZ, Hacettepe Üniversitesi
Fabio GRASSI, Roma “La Sapienza” University
Özhan KAPICI, Hacettepe Üniversitesi
M. Derviş KILINÇKAYA, Hacettepe Üniversitesi
Emre SARAL, Hacettepe Üniversitesi
Mehmet TEMEL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Vera TOLZ-ZILITINKEVIC, University of Manchester
Hakkı UYAR, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hakan UZUN, Ankara Üniversitesi
Vladan VIRIJEVIC, Kosovska Mitrovica University
Seyfi YILDIRIM, Hacettepe Üniversitesi
Mustafa YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi
Mehmet Serhat YILMAZ, Kastamonu Üniversitesi
İdris YÜCEL, Hacettepe Üniversitesi

Uluslararası Hakem Kurulu

Dursun Ali AKBULUT, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kemal ARI, Dokuz Eylül Üniversites
Biray ÇAKMAK, Uşak Üniversitesi
S. Esin DAYI, Atatürk Üniversitesi
Mirzahan EGAMBERDİYEV, Al-Farabi Kazakh National University
Temuçin Faik ERTAN, Ankara Üniversitesi
Benjamin FORTNA, The University of Arizona
İhsan GÜNEŞ, Anadolu Üniversitesi
Saime Selenga GÖKGÖZ, Hacettepe Üniversitesi
Fabio GRASSI, Roma “La Sapienza” University
Cemil HESENLİ, Hazar University
Árpád HORNYÁK, University of Pécs
Nuri KÖSTÜKLÜ, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Christine M. PHILLIOU, University of California Berkeley
Yusuf SARINAY, TOBB ETÜ
Mehmet SEYİTDANLIOĞLU, Hacettepe Üniversitesi
Orlin SABEV, Institute of Balkan Studies
Adnan SOFUOĞLU, Hacettepe Üniversitesi
Musa ŞAŞMAZ, Niğde Üniversitesi
Vera TOLZ-ZILITINKEVIC, University of Manchester
Mustafa TURAN, Gazi Üniversitesi
Vladan VIRIJEVIC, University of Pristina - Kosovska Mitrovica

Hacettepe Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
Beytepe- ANKARA 06532 
Tel: 0312 297 68 70 Faks: 0312 299 20 76
E-posta: ctad.editor@gmail.com