Yayınlar

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 15. SAYI 30. GÜZ 2019

İçindekiler

CTAD 2019 Güz Kapak/Künye

Makaleler

M. Derviş KILINÇKAYA, Talas OMARBEKOV, Mirzahan EGAMBERDİYEV
Sovyetler Birliği Döneminde Yıldırma Politikasının Bir Unsuru Olarak "Türkçülük" Suçlaması
Tam Metin

1

Mesut UYAR
Sanders Askerî Yardım Misyonu (1913-1918)
Tam Metin

29

Valentin KITANOV
Diplomatic and Journalistic Comments on the Agreement between the Ottoman Empire and the Principality of Bulgaria in 1904
Tam Metin

85

Hilal LİVAOĞLU MENGÜÇ
The Egyptian Response to the Abolition of the Caliphate: A Press Survey
Tam Metin

109

Ali Ulvi ÖZDEMİR
Kazım Karabekir'in Muhalefete Geçişi Ve Bu Süreçte Devlet Tarafından İzlenmesi
Tam Metin

135

Biray ÇAKMAK
Osmanlı Taşrasında Âsâr-ı Atîka Bilincinin Gelişimi: Gediz Kazasında Bulunan Eski Eserler
Tam Metin

169

Ahmet ŞİMŞEK, Emre ÇAKMAKCI
Cumhuriyet Dönemi İlkokul Tarih Ders Kitaplarında Millî Mücadele
Tam Metin

189

Máté KITANICS, Norbert PAP
The Memorial Site of Sultan Suleiman in Szigetvár Commemorating His Death in Hungarian-Turkish Cultural and Political Relations
Tam Metin

229

Şeyda GÜDEK GÖLÇEK, Ali Gökhan GÖLÇEK
Erken Cumhuriyet Dönemi Tekel Uygulamaları: 1920-1950 Döneminde Tuz, İspirto Ve İspirtolu İçkiler İle Kibrit
Tam Metin

253

Uğur ÜÇÜNCÜ
Birinci Dönem TBMM'de Sultan II. Abdülhamit Algısı
Tam Metin

289

Metin ÖMER
Romanya-Türkiye İlişkilerinde Göç Perspektifi (1923-1936)
Tam Metin

309

Alper GÜLBAY
Huzursuz Bir Ortaklığın Ses Getiren Hamlesi: CHP-MSP Koalisyon Hükümeti Ve Kıbrıs Barış Harekâtı
Tam Metin

333

Ahmet GÜLEN
Nihat Erim Hükûmetleri'nin Haşhaş Politikası
Tam Metin

363

Mustafa Yahya METİNTAŞ, Mehmet KAYIRAN
Tehcir Ve Sonrasında Ermeni Yetimlerine İlişkin Gözlemler (1915-1919)
Tam Metin

391

Barış METİN
Türkiye'de Burslu Olarak Okuyan İranlı Öğrenciler (1934-1950)
Tam Metin

417

Kitap Değerlendirmesi / Book Review

M. Derviş KILINÇKAYA
Nursan Alimbay (ed.), "Kazak Halkının Etnografik Kategori, Kavram Ve İsimlerinin Geleneksel Sistemi"
Tam Metin

453

Bu Sayının Hakemleri / Referees of this Issue

461

CTAD Yayın İlkeleri

463

Hacettepe Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
Beytepe- ANKARA 06532 
Tel: 0312 297 68 70 Faks: 0312 299 20 76
E-posta: ctad.editor@gmail.com