CTAD All Volumes and Issues

JOURNAL of MODERN TURKISH HISTORY

VOLUME 13. ISSUE 25. SPRING 2015

Contents

CTAD 2017 Spring Cover

H. Seçkin ÇELİK
Editorial

1

Research Articles

Ferit Salim SANLI
Türk Sağındaki Politik Çatallaşmaya Adalet Partisinden Bakmak: 1961-1967 Yılları Arası AP İçerisinde Yaşanan “Müfrit-Mutedil” Mücadelesi ve Bu Mücadelenin “Türkeş Hareketi” ile Olan Münasebeti
Full Text

4

Halil ÖZCAN
Lozan Konferansı Tutanakları ve Arnavutluk’un Atina Büyükelçiliği Raporları Temelinde Mübadelede Yunanistan’daki Müslüman Arnavutların Durumu
Full Text

50

Yasemin TÜRKKAN TUNALI
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Topraklarındaki Romen Esirler
Full Text

80

Bilge KARBİ
Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nun Osmanlı İmparatorluğu’na İktisadî-Askerî Nüfuzu (1914-1918)
Full Text

117

Emre SARAL
Türkiye-Macaristan İlişkilerinde İtalya’nın Rolü (1928-1933)
Full Text

155

Kaan Kutlu ATAÇ
2. Dünya Savaşı Sonrası Sovyet Tehdidi ve Türkiye(1945-1946)
Full Text

182

Editorial Principles

213

Hacettepe Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Beytepe / ANKARA
Tel: 0312 297 68 70 Fax: 0312 299 20 76
For manuscript submission: ctad.editor@gmail.com