CTAD All Volumes and Issues

JOURNAL of MODERN TURKISH HISTORY

VOLUME 15 ISSUE 30 FALL 2019

Contents

CTAD 2019 Fall Cover

Research Articles

M. Derviş KILINÇKAYA, Talas OMARBEKOV, Mirzahan EGAMBERDİYEV
Sovyetler Birliği Döneminde Yıldırma Politikasının Bir Unsuru Olarak "Türkçülük" Suçlaması
Full Text

1

Mesut UYAR
Sanders Askerî Yardım Misyonu (1913-1918)
Full Text

29

Valentin KITANOV
Diplomatic and Journalistic Comments on the Agreement between the Ottoman Empire and the Principality of Bulgaria in 1904
Full Text

85

Hilal LİVAOĞLU MENGÜÇ
The Egyptian Response to the Abolition of the Caliphate: A Press Survey
Full Text

109

Ali Ulvi ÖZDEMİR
Kazım Karabekir'in Muhalefete Geçişi Ve Bu Süreçte Devlet Tarafından İzlenmesi
Full Text

135

Biray ÇAKMAK
Osmanlı Taşrasında Âsâr-ı Atîka Bilincinin Gelişimi: Gediz Kazasında Bulunan Eski Eserler
Full Text

169

Ahmet ŞİMŞEK, Emre ÇAKMAKCI
Cumhuriyet Dönemi İlkokul Tarih Ders Kitaplarında Millî Mücadele
Full Text

189

Máté KITANICS, Norbert PAP
The Memorial Site of Sultan Suleiman in Szigetvár Commemorating His Death in Hungarian-Turkish Cultural and Political Relations
Full Text

229

Şeyda GÜDEK GÖLÇEK, Ali Gökhan GÖLÇEK
Erken Cumhuriyet Dönemi Tekel Uygulamaları: 1920-1950 Döneminde Tuz, İspirto Ve İspirtolu İçkiler İle Kibrit
Full Text

253

Uğur ÜÇÜNCÜ
Birinci Dönem TBMM'de Sultan II. Abdülhamit Algısı
Full Text

289

Metin ÖMER
Romanya-Türkiye İlişkilerinde Göç Perspektifi (1923-1936)
Full Text

309

Alper GÜLBAY
Huzursuz Bir Ortaklığın Ses Getiren Hamlesi: CHP-MSP Koalisyon Hükümeti Ve Kıbrıs Barış Harekâtı
Full Text

333

Ahmet GÜLEN
Nihat Erim Hükûmetleri'nin Haşhaş Politikası
Full Text

363

Mustafa Yahya METİNTAŞ, Mehmet KAYIRAN
Tehcir Ve Sonrasında Ermeni Yetimlerine İlişkin Gözlemler (1915-1919)
Full Text

391

Barış METİN
Türkiye'de Burslu Olarak Okuyan İranlı Öğrenciler (1934-1950)
Full Text

417

Book Review

M. Derviş KILINÇKAYA
Nursan Alimbay (ed.), "Kazak Halkının Etnografik Kategori, Kavram Ve İsimlerinin Geleneksel Sistemi"
Full Text

453

Referees of this Issue

461

Editorial Principles

463

Hacettepe Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Beytepe / ANKARA
Tel: 0312 297 68 70 Fax: 0312 299 20 76
For manuscript submission: ctad.editor@gmail.com