CTAD All Volumes and Issues

JOURNAL of MODERN TURKISH HISTORY

VOLUME 9. ISSUE 17. SPRING 2013

Contents

CTAD 2013 Spring Cover

İdris YÜCEL
Editorial

Research Articles

Selim ASLANTAŞ, Sırp Knezliği’nde İktidar Mücadelesi: “1838 Türk Anayasası’nın (Turski Ustav)” İlânı, Büyük Güçler ve Osmanlı Devleti
Full Text

3

Işıl UÇMAN ALTINIŞIK, An Assessment on the Definition of Publicity in Ottoman Context
Full Text

29

Nilüfer ERDEM, Harisiyos Vamvakas’ın Osmanlı Milletvekili Olarak Etkinliği
Full Text

  43

Ali Servet ÖNCÜ, Türk kaynakları Işığında Son Avusturya Macaristan İmparatoru Karl’ın İstanbul Ziyareti
Full Text

57

Gülay SARIÇOBAN, Demokrat Partiden Bir Siyasi Portre: Samet Ağaoğlu
Full Text

77

Emruhan YALÇIN, Heybeliada Ruhban Okulu Yeniden Açılabilir mi?
Full Text

105

Elnur AĞAYEV, Bekir Çobanzade’nin "Azerbaycan’ı Tedkik ve Tetebbu Çemiyeti"ndeki Faaliyetleri ve Islahatlar Üzerine Görüşleri
Full Text

135

Metin OMER, Romanya’da Çıkan Türk Bir Gazete: Türk Birliği
Full Text

171

Serhat KÜÇÜK, Türkiye’de Bilimin Popülerleştirilmesi Sürecinde Süreli Yayıncılığın Rolü: Fen Âlemi Örneği (1925-1926)
Full Text

187

Hacettepe Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Beytepe / ANKARA
Tel: 0312 297 68 70 Fax: 0312 299 20 76
For manuscript submission: ctad.editor@gmail.com